Tūrisma aktivitāšu veicināšana

Print

No 2013.gada 28.janvāra līdz 2013.gada 28.februārim Lauku atbalsta dienests ir izsludinājis atklāta konkursa projekta iesniegumu pieņemšanu Eiropas Savienības ELFLA pasākumā “Tūrisma aktivitāšu veicināšana”. 

Pasākuma mērķis ir:
veicināt nelauksaimnieciskās aktivitātes lauku teritorijā, attīstot un pilnveidojot lauku tūrismu un ar tūrismu saistītos pakalpojumus un infrastruktūru un ar mārketinga kampaņu palīdzību veicināt lauku attīstību, lauksaimniecības un lauku tūrisma nozares sadarbību, attīstot un popularizējot lauku tūrismu lauku vidē.
Pasākuma ietvaros tiek atbalstītas šādas aktivitātes:

Atbalsta intensitāte ir atkarīga no realizētās aktivitātes un tā ir – 40%-50% un pat līdz 90% (mārketinga aktivitāšu īstenošana) no attiecināmajām izmaksām. Visā plānošanas periodā vienam atbalsta saņēmējam maksimālā attiecināmo izmaksu summa ir 263 550 latu.